Alternativní možnosti zaměstnávání mentálně postižených                     

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet home

 

   Kontakt:

tespeca@email.cz

© 2005

 Děkuji za poskytnutí    fotografií pro účely mých www stránek: 

střediskům Benjamín Ninive Slezské diakonie v Krnově: Slezská diakonie Krnov

 

Akce cihla 2005

Společnost DUHA

Dobromysl

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR

 Národní rada zdravotně postižených ČR

 

Vítám Vás na stránkách věnujícím se problematice zaměstnávání lidí s mentálním postižením,

www stránky vznikly v souvislosti se zpracováváním mé diplomové práce, jejíž tématem jsou „Alternativní možnosti zaměstnávání mentálně postižených“.

Snažím se o projekt vytvoření funkčních internetových stránek, které jsou určeny před. rodičům a opatrovníkům dětí a dospělých s mentálním postižením, ale také sociálním pracovníkům, poradcům, speciálním pedagogům aj. lidem orientujícím se na možnosti vzdělávání a zaměstnávání mentálně postižených.

WWW stránky by měly sloužit jako celorepublikový informační rozcestník v otázce zaměstnávání MP, je zde možno nalézt např. databáze ÚSP,  stacionářů pro MP, chráněné dílny a pracoviště zaměstnávající MP, organizace zabývající se podporovaným zaměstnáváním, ÚP, dohledat školy pro MP aj. viz menu .

Lidé s mentálním postižením tvoří specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany a představují mezi nimi jednu z nejpočetnějších skupin. Představy ostatních lidí o mentálně postižených jsou však velmi nejasné a doprovází je předsudky a často neopodstatněné obavy. 

 V současné době se však stále častěji setkáváme se snahou o integraci lidí s postižením. „Integrace představuje postoj společnosti k handicapovaným občanům, který je neodmítá, nesegreguje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich začlenění do společenského života“ (Švarcová, 2000).

Integrace představuje především snahu o normalizaci a humanizaci.

Normalizací rozumíme umožnit lidem s postižením žít pokud možno normálním životem, tj  žít v rodině, navštěvovat školu, věnovat se svým zájmům a sportu, připravovat se na určité profesní uplatnění a v dospělosti si najít zaměstnání odpovídající jeho schopnostem.

Humanizace znamená  respektovat handicapované spoluobčany jako rovnoprávné členy a poskytnout jim potřebnou péči. Projevuje se postojích k těmto lidem, ale především v jednání a zacházení s nimi.